Algemene Muzikale Vorming

AMV (Algemene Muzikale Vorming) is muziekles voor de groepen 1 tot en met 8. De inhoud van de lessen is opbouwend waardoor kinderen gedurende het hele jaar steeds meer bijleren. Er zit een ontwikkelingslijn in door de hele schoolperiode. De kinderen doen elk schooljaar weer nieuwe muzikale kennis op en krijgen hiermee een flinke muzikale rugzak bij het verlaten van de school.

De muzieklessen zijn opgebouwd vanuit het ervaren en beleven van muziek. De lessen bevatten veel praktijk (zelf muziek maken). Daarnaast wordt ook de theoretische kant op niveau aangeboden. Kinderen maken kennis met verschillende muziekinstrumenten. Ze leren de beginselen van het traditionele notenschriften en uiteraard wordt er veel gezongen. Tevens wordt de creativiteit geprikkeld door het zelf bedenken van muziek, het experimenteren met klanken en het presenteren aan anderen.

Bij de lessen AMV wordt er goed afgestemd met de school. Indien een school thema gericht werkt, worden de muzieklessen vormgegeven vanuit de thema’s van de school. Ook kan een school ervoor kiezen dat niet elke groep muziekles krijgt, maar door de school gekozen groepen.

AMV kan een wezenlijke aanvulling zijn op de andere lessen die binnen een school aangeboden worden. Als een school ervoor kiest om muziek als aparte leerlijn te laten werken is dit uiteraard mogelijk. Meestal kiezen scholen voor een aansluiting bij andere lesonderdelen. AMV verbreed en verdiept de kennis die in andere lessen worden opgedaan zodat kinderen een eenheid van het lesaanbod op school ervaren. Muziek wordt een onderdeel van de lesdag en staat er niet los van.