Coaching

Van veel leerkrachten wordt verwacht dat ze iets met muziek doen met de kinderen in de klas. Maar als een leerkracht nooit echt iets met muziek heeft gedaan, kan dat natuurlijk moeilijk zijn.

Bij Muziek in de Klas kunt u kiezen voor een coachingstraject.

Bij een coachingstraject wordt gestart met een intakegesprek met de leerkracht die gecoacht moet worden. Daarbij worden doelen gesteld waar aan gewerkt wordt. Ook worden er in dit gesprek afspraken gemaakt over de verwachtingen van de leerkracht aan de coach en de verwachtingen van de coach aan de leerkracht.

Na dit intakegesprek zijn er meerdere vormen mogelijk. De leerkracht kan persoonlijk gecoacht worden. Het traject wordt dan afgestemd op de vragen die de leerkracht heeft.

Het kan zijn dat er meerdere leerkrachten eenzelfde doel hebben of eenzelfde leervraag. Op dat moment kan er gekozen worden voor een algemene workshop.

Bij specifieke vragen wordt meegekeken bij uw leerkracht tijdens het geven van muziekles en zal er een leertraject gestart worden. Ook is het mogelijk om een aantal voorbeeldlessen ter inspiratie te krijgen. Na de voorbeeldlessen gaat uw leerkracht zelf aan het werk en zal uw leerkracht gecoacht worden. Deze vormen hangen samen met de leerdoelen van uw leerkracht en de coachingsvraag van de school.