Musical begeleiding

Zowel de kerstmusical als de eindmusical van groep 8 zijn twee terugkerende projecten op scholen. Zoals op veel scholen zal ook uw leerkracht de musical instuderen met de kinderen.

De docent van Muziek in de Klas kan uw leerkracht op muzikaal gebied ondersteuning bieden. De ondersteuning kan bestaan uit het instuderen van de liedjes, zelf met de kinderen eigen liedjes schrijven, met instrumenten werken als extra aanvulling en werken aan podiumpresentatie.