Naschoolse lessen en/of schoolorkest

Naschoolse lessen en/of schoolorkest.

Steeds meer scholen worden brede school. Misschien is uw school ook een brede school. Dit betekent dat u een extra aanbod heeft naast het reguliere onderwijs. Veelal wordt dit aanbod naschools gegeven, maar de lessen worden dan wel op uw school aangeboden. Hierin zijn vele varianten te bedenken. Ik geef u er alvast drie.

Een variant kan zijn dat er instrumentlessen gegeven worden naschools. Bij deze variant kan Muziek in de Klas blokfluitlessen, dwarsfluitlessen en saxofoonlessen verzorgen.

Zijn er op uw school al veel kinderen die een instrument bespelen? Dan bestaat er ook de mogelijkheid om een schoolorkest op te richten. Het schoolorkest is voor alle kinderen die een instrument bespelen, het maakt niet uit welk instrument. Voor vieringen kan er themagericht gewerkt worden naar een concertje van het schoolorkest, bijvoorbeeld tijdens een kerstviering. Uiteraard is het ook mogelijk om dit te doen in de vorm van een schoolkoor waarin kinderen lekker met z'n allen kunnen zingen.

Tevens kan er per cluster een muziekactiviteit georganiseerd worden die afsluit met een presentatie voor ouders of andere leerlingen. Tijdens deze activiteit maken kinderen laagdrempelig kennis met muziek. Muzikale kennis is niet vereist om deel te kunnen nemen. De inhoud wordt aangepast aan de vraag van de kinderen.